Alle skruer fra Simpson Strong-Tie er produsert i henhold til god nordisk byggeskikk og i samarbeid med profesjonelle brukere. Skruene er en videreutvikling fra sortimentet til Christiania Spigerverk.