Et alternativ for enkel innfesting av for eksempel trevirke, der det ikke
stilles høye krav til uttrekkskapasitet. Skruen har gjenger med
utforming egnet for lettbetong. Densiteten (materialtetthet) i
lettbetongen er avgjørende for hvilken uttrekksverdi man oppnår på
skruen, der høyere materialdensitet gir høyere uttrekksverdi. Selve
lettbetongen vil oftest være dimensjonerende i en slik forbindelse.
Benytt redusert hastighet på skrudrill ved montering, da det alltid er
fare for å trekke over gjengene i porøse materialer. Ved overtrek-
king av gjenge, la skruen stå men sett alltid inn en ny skrue i ”friskt”
materiale. Det er viktig at festetykkelsen ikke overskrider skruens
gjengefrie område, altså at det ikke står gjenger i trevirket, men kun
i lettbetongen når skruen er ferdig montert. Velg derfor skrue med
gjengefritt område tilsvarende minimum trevirkets tykkelse.

Viser alle 5 resultater