•Europeisk teknisk Option7 for ikke-sprukket betong
•GreenTec® korrosjonsbeskyttelse – Zink Nikkel
•Avansert korrosjonsbestandighet ≥ 750 timer i salttåketest
•Høyere belastninger, høyere sikkerhet
•Nytt klips; høyere belastning og bedre ekspansjon
•Kortere kant og senteravstand
•Høyere skjærbelastning og bøyemoment
•Dybdemerke for korrekt installasjon
•Raskere oppnåelse av korrekt moment

Viser alle 24 resultater