Pluggen er laget for gjennomstikksmontasje og har skrue med TX spor.
I lettbetong skal pluggen slåes inn som en spiker,
mens det i Leca forbores med ca. en millimeter undermål