Skruen har gjenger med utforming egnet for lettbetong .Densiteten (materialtetthet) i
lettbetongen er avgjørende for hvilken uttrekksverdi man oppnår på
skruen, der høyere materialdensitet gir høyere uttrekksverdi .Selve
Lettbetongen vil oftest være dimensjonerende i en slik forbindelse .
Benytt redusert hastighet på skrudrill ved montering, det er alltid
fare for å trekke over gjengene i porøse materialer .
Ved overtrekking av gjenge, la skruen stå men sett alltid inn en ny skrue i ”friskt”
materiale .Det er viktig at festetykkelsen ikke overskrider skruens
gjengefrie område, altså at det ikke står gjenger i trevirket, men kun
i Lettbetongen når skruen er ferdig montert .Velg derfor skrue med
gjengefritt område tilsvarende minimum trevirkets tykkelse .

Viser alle 5 resultater