Norsk Standard, og etterhvert Eurocode 5 brukes på innbyrdes avstand mellom spikrene,
ende- og kantavstander, forankringslengde osv. Kapasiteten på
håndspiker regnes også ut fra Norsk Standard/Eurocode 5.
Firkant/skarpkantspiker har ved tverrbelastning høyere kapasitet enn rund spiker.
Aksialbelastningen er den samme. Er spikeren varmforzinket blir
kapasiteten ved aksialbelastning høyere enn for blank spiker.
Rilling, kamming eller preging gir også høyere kapasitet ved
aksialbelastning. Spiker fra Christiania Spigerverk produseres av
egen trukket valsetråd med en strekkfasthet på ca. 800N/mm2.