Ved bruk av arbeidsbord-funksjon for 90 cm plater,
må vognen stilles om .Dette er viktig og avgjørende for å
opprettholde vektbalanse når vognen står i
arbeidsbord stilling .Omstillingen er enkel og er merket på
vognen .Vognen kan trilles gjennom 70 cm døråpning .
Maks last 450kg .
Egnet for både 90 og 120 cm plater .2 stk 300 mm hjul
massive .4 stk 125 mm hjul 2 stk med brems
(diagonalt) .