Clinch On (hjørnejernsfester) er det absolutte riktige
verktøy for å feste hjørnejern på gipsplater .Skruer eller
spiker skal ikke benyttes til feste av hjørnejern, det vil
forårsaker «svanker» på hjørnet, og kan hindre korrekt
sparklingsmonn .

Viser det ene resultatet