Workman Borrigg er ideell ved all montering i tak / himling .
Ved å montere slagdrillen på toppen av borriggen kan all boring skje
fra gulvet uten trapp eller stilas .
Boreriggen kan ved bruk av en overgang ( varenr .006077 ) benyttes sammen
med underdelen til Workman plateheis .Da flytter man riggen raskt og nøyaktig .