Lukene er beregnet brukt som inspeksjonsluker i skillevegger f .eks .
sjakter eller som inspeksjonsluker i himlinger .Lukene monteres i nybygg såvel som i eksisterende bygninger .
Lukene kan monteres i både gips- og betongkonstruksjoner .